Archief

Groene energie

Groene energie is een duurzamere oplossing dan traditionele energie soorten. Door gebruik te maken van innovatieve oplossingen wordt groene energie opgewekt. Denk hierbij aan zonne energie, windenergie, waterkracht, biomassa en aardwarmte. Voorheen hadden alle huishoudens in Nederland zogenaamde grijze stroom,